Stainless steel spacer (Round) / BRU

Material:Free-cut stainless steel(SUS303)
Material:Degreasing
RoHS compliant product
■BRU-2000 
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M2
(0.4)
4 BRU-2004 2.5 0.59
4.5 BRU-2004.5 2.5 0.59
5 BRU-2005 3 0.59
5.5 BRU-2005.5 3 0.59
6 BRU-2006 4 0.64
6.5 BRU-2006.5 4 0.64
7 BRU-2007 5 0.69
7.5 BRU-2007.5 5 0.69
8 BRU-2008 5 0.69
8.5 BRU-2008.5 5 0.69
9 BRU-2009 5 0.71
9.5 BRU-2009.5 5 0.71
10 BRU-2010 5 0.72
11 BRU-2011 5 0.74
12 BRU-2012 5 0.74
12.5 BRU-2012.5 5 0.74
13 BRU-2013 5 0.83
14 BRU-2014 5 0.86
15 BRU-2015 5 0.87
16 BRU-2016 5 0.89
16.5 BRU-2016.5 5 0.89
17 BRU-2017 5 0.91
17.5 BRU-2017.5 5 0.91
18 BRU-2018 5 0.93
19 BRU-2019 5 0.94
20 BRU-2020 5 0.96
21 BRU-2021 5 0.98
22 BRU-2022 5 1.00
23 BRU-2023 5 1.02
24 BRU-2024 5 1.04
25 BRU-2025 5 1.06
26 BRU-2026 5 1.07
27 BRU-2027 5 1.08
28 BRU-2028 5 1.09
29 BRU-2029 5 1.10
30 BRU-2030 5 1.11
■BRU-2600
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M2.6
(0.45)
4 BRU-2604 2.5 0.58
4.5 BRU-2604.5 2.5 0.58
5 BRU-2605 3 0.58
5.5 BRU-2605.5 3 0.58
6 BRU-2606 4 0.60
6.5 BRU-2606.5 4 0.60
7 BRU-2607 5 0.62
7.5 BRU-2607.5 5 0.62
8 BRU-2608 5 0.62
8.5 BRU-2608.5 5 0.62
9 BRU-2609 5 0.64
9.5 BRU-2609.5 5 0.64
10 BRU-2610 5 0.66
11 BRU-2611 5 0.69
12 BRU-2612 5 0.69
12.5 BRU-2612.5 5 0.69
13 BRU-2613 5 0.77
14 BRU-2614 5 0.77
15 BRU-2615 5 0.77
16 BRU-2616 5 0.84
16.5 BRU-2616.5 5 0.84
17 BRU-2617 5 0.84
17.5 BRU-2617.5 5 0.84
18 BRU-2618 5 0.86
19 BRU-2619 5 0.89
20 BRU-2620 5 0.89
21 BRU-2621 5 0.93
22 BRU-2622 5 0.93
23 BRU-2623 5 0.96
24 BRU-2624 5 0.96
25 BRU-2625 5 0.99
26 BRU-2626 5 0.99
27 BRU-2627 5 1.01
28 BRU-2628 5 1.01
29 BRU-2629 5 1.03
30 BRU-2630 5 1.06
■BRU-300
Drawing
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M3
(0.5)
4 BRU-304 2 0.57
4.5 BRU-304.5 2 0.57
5 BRU-305 3 0.50
5.5 BRU-305.5 3 0.50
6 BRU-306 4 0.53
6.5 BRU-306.5 4 0.53
7 BRU-307 5 0.57
7.5 BRU-307.5 5 0.57
8 BRU-308 6 0.57
8.5 BRU-308.5 6 0.57
9 BRU-309 6 0.59
9.5 BRU-309.5 6 0.59
10 BRU-310 6 0.60
11 BRU-311 6 0.62
12 BRU-312 6 0.64
12.5 BRU-312.5 6 0.64
13 BRU-313 6 0.74
14 BRU-314 6 0.74
15 BRU-315 6 0.77
16 BRU-316 6 0.79
16.5 BRU-316.5 6 0.79
17 BRU-317 6 0.79
17.5 BRU-317.5 6 0.79
18 BRU-318 6 0.79
19 BRU-319 6 0.81
20 BRU-320 6 0.82
21 BRU-321 6 0.83
22 BRU-322 6 0.84
23 BRU-323 6 0.84
24 BRU-324 6 0.86
25 BRU-325 6 0.87
26 BRU-326 6 0.89
27 BRU-327 6 0.91
28 BRU-328 6 0.93
29 BRU-329 6 0.96
30 BRU-330 6 0.97
35 BRU-335 6 1.06
40 BRU-340 6 1.11
45 BRU-345 6 1.21
50 BRU-350 6 1.23
55 BRU-355 6 1.30
60 BRU-360 6 1.48